De werkzaamheden van de organisatie worden uitgevoerd door een kernteam, bestaande uit:

Bestuur:
Christine Nanlohy (LL.B), voorzitter Leonoor Suripatty, secretaris / penningmeester a.i.

Adviseur:
Drs. Martha Lamers-Louis

Werkgroepslid:
Lydie Hahury

De MVR is lid van:
• De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR), een landelijke koepelorganisatie met een achterban van 1 miljoen vrouwen;
• Tiye International, een koepelorganisatie van zwarte-migranten- en vluchtelingenvrouwen;
• European Network of Migrant Women (ENoMW), een koepelorganisatie op Europees niveau van migranten-en vluchtelingen vrouwenorganisaties. (MVR is Supporting member organization van ENoMW).