Voorgeschiedenis
De Molukse Vrouwenraad (MVR) is in 1998 opgericht als een vrouwenadviesraad met de naam Dewan Wanita2 Maluku van het voormalige LOWM (Landelijk Overlegorgaan Welzijn Molukkers).

Op 2 februari 2001 is de MVR een stichting geworden. Dit maakt het mogelijk om onafhankelijk en zelfstandig een positie te realiseren waardoor de belangen van alle Molukse vrouwen nog beter kunnen worden behartigd.

Zo gaf de MVR de nieuwsbrief ‘MARITJA’ uit. Via dit medium zijn Molukse vrouwen, andere samenwerkende instellingen, organisaties zoals Tiye International; FNV Vrouwenbond, COS-Utrecht, NVR (Nederlandse Vrouwen Raad), MEC-Utrecht (later IDEA) etc. geïnformeerd over de activiteiten van de MVR.

De volgende thematieken zoals netwerken, gender, (huiselijk) geweld en vrede, dagbesteding, senioren stonden centraal. Samenhangend met de genoemde thematieken zijn diverse activiteiten en trainingen/cursussen voor Molukse vrouwen georganiseerd. Een bijzondere activiteit was de participatie aan de Vrouwen Wereldmars tegen geweld en armoede in Brussel in het jaar 2000.

Door eerder genoemde succesvolle bijeenkomsten en ontmoetingen zijn uit door Molukse vrouwen diverse nieuwe initiatieven ontplooid. Molukse vrouwen waren kortom in beweging gekomen!