het agenderen en bespreekbaar maken van gender-equality in het algemeen en de relatie met de positie van Molukse vrouwen in het bijzonder;
het geven van voorlichting over gender -en emancipatiebeleid;
het geven van (beleids-)advisering over het emancipatie- en genderbeleid op lokaal- nationaal- en Europees- internationaal niveau;
het onderhouden van contacten met (Molukse-) vrouwen en hun netwerken;
het organiseren van themabijeenkomsten in samenwerking met relevante organisaties;
het verzorgen van trainingen en workshops;
het bieden van een podium voor Moluks talent.