De MVR wil werken aan:
“De ontwikkeling van een breed, representatief netwerk van vrouwen”

  • de kadervorming van vrouwen;
  • de vergroting van de bereikbaarheid van/naar andere Molukse vrouwen;
  • vergroting en optimalisering van de participatie van Molukse vrouwen in de multiculturele samenleving;
  • versterking van de eigen kracht van vrouwen.