De MVR streeft naar:
het bereiken van gender- equality in alle geledingen van de samenleving;
de verbinding te maken naar en met relevante organisaties en initiatieven;
het versterken (empowerment) van vrouwen door kadervorming;
het vergroten van de zichtbaarheid en bereikbaarheid van en naar Molukse vrouwen in het bijzonder.