Aan de hand van de onderstaande thema’s is de MVR benieuwd naar de bevindingen van de Molukse vrouwen in Nederland.

In eerste instantie zal worden nagegaan welke behoefte/wensen en knelpunten er bestaan onder Molukse vrouwen over:

 • Werk en loopbaan
 • Inkomen en gelijke beloning
 • Kinderopvang en combinatie werk en privé
 • Zorg en gezondheid
 • Ontwikkelingskansen
 • Duurzaamheid
 • Solidariteit
 • Senioren
 • Jongeren

Verder de uitwerking en toepassing van de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) op Molukse vrouwen binnen de negen prestatievelden van de WMO. Te weten:

 • Sociale samenhang en leefbaarheid;
 • Preventiebeleid kinderen/jeugdigen met problemen
 • Informatie, advies en cliëntenondersteuning
 • Mantelzorgers en vrijwilligers
 • Deelname maatschappelijk verkeer/bevorderen zelfstandig functioneren
 • mensen met een beperking
 • Voorzieningen voor mensen met een beperking
 • Maatschappelijke opvang/vrouwenopvang
 • Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)
 • Ambulante verslavingszorg

Bovengenoemde activiteiten vergen een jarenlange inzet van de MVR. Daarom zal er per werkjaar een selectie worden gemaakt (op basis van urgentie, opportuniteit en actualiteit) waar aandacht aan wordt gegeven.

Ook aan de uitbouw van een netwerk en de kadervorming van Molukse vrouwen zal in 2016 aandacht worden besteed.