De MVR is opgericht op 2 februari 2001, als opvolger van de Adviesraad Molukse Vrouwen cq. Dewan Wanita2 Maluku. De Adviesraad was een onderdeel van het toenmalig Inspraakorgaan/Landelijk Overlegorgaan Welzijn Molukkers (IWM/LOWM).